Hodinky budou o 10 % víc swiss made

3. Led 2017 | Článek přečten: 2 366 x

Novinky

V lednu 2017 vchází v platnost nové nařízení, které bude určovat, jaké náležitosti musí splňovat hodinky, aby mohly být nadále označovány jako „swiss made.“ Dřívější směrnice vyžadovaly, aby alespoň 50 % z hodnoty komponentů hodinového strojku bylo původem ze Švýcarska. Mnoho výrobců tuto podmínku dodržovalo kvůli požadovanému označení, nicméně nedodržovali očekávané celkové standardy výrobku.
 V současné době je pro označení „swiss made“ potřeba splňovat:
1)   hodinový strojek musí být švýcarský,
2)   strojek byl umístěn do pouzdra ve Švýcarsku,
3)   konečnou kontrolu musí výrobce nechat provést ve Švýcarsku.

Hodinkový strojek může být označen jako „švýcarský“ pouze pokud splňuje následující body:
1) byl zkompletován ve Švýcarsku,
2) byl zkontrolován výrobcem ve Švýcarsku,
3) švýcarské komponenty hodinového strojku musí činit alespoň 50 % jeho hodnoty.

Právě třetí bod je nejvíce sporný. Nízkonákladoví výrobci objednávají levné soupravy hodinkových strojků a další klíčové součástky nízké kvality od asijských výrobců. Ty doplní dražšími komponenty ze Švýcarska, nejčastěji jsou to například setrvačky a pružinový pohon, čímž splní požadovaný limit 50 %.

Nové nařízení
V červnu roku 2013 bylo schváleno nové nařízení upravující podmínky pro označení „swiss made“. V platnost vejde právě v lednu 2017. Jeho znění je následující:

  • alespoň 60 % nákladů na výrobu hodinek musí mít švýcarský původ,
  • hodinkový strojek musí stále být složen z komponentů, jejichž hodnotu činí alespoň z 50 % ty švýcarské, navíc však alespoň 60 % výroby strojku musí proběhnout ve Švýcarsku,
  • technický vývoj hodinek označených jako „swiss made“ musí být proveden ve Švýcarsku, a to včetně chytrých hodinek, které byly taktéž nově zahrnuty.

Hodinky vyrobené do konce roku 2016, které tyto směrnice ještě nesplňují, mohou být dále distribuovány do 31. prosince 2018.

Zdroj: http://www.ablogtowatch.com/watches-swiss-made-2017/

Autor: Jakub Novák

Témata

,


Napište komentář