Chronos a Kairos – vnímání času

18. Úno 2013 | Článek přečten: 16 276 x

Novinky, Seriál

kairos V řečtině existují dvě označení pro náš „čas“. Staří Řekové rozlišovali Chronos a Kairos. Chronos se užíval v případě, kdy se jednalo o přesné určení času: „Kolik je hodin?“. Kairos pak pro neurčité časové období, které závisí na jiných podmínkách: „Už je čas otrhat jablka?“.

My pro oba případy používáme stejné slovo Čas, ale díky dvěma různým pohledům může docházet ke zmatení.

Doporučujeme přečíst celý článek na http://www.herout.net/blog/2011/11/cas-chronos-a-kairos/.

Další zdroje:

TémataNapište komentář