Uživatelská recenze hodinek Casio Pro Trek PRW-6100 – část 3.

2. Čvn 2017 | Článek přečten: 2 908 x

Casio, Recenze, Seriál, Vaše hodinky, Značky hodinek

Hodinky Casio Pro Trek PRW-6100 už máme z prvního dílu recenze rozbalené a ze druhého dílu i seřízené. Tentokrát se podíváme na to, co hodinky umí.

Režimy a funkce

Abych se držel názvosloví v příručce, postupně popíšu jednotlivé režimy a jejich funkce. Jsou to:

režim času – na ten budeme koukat nejčastěji, koneckonců jsou to hodinky. Kdykoliv budeme v jiném režimu, do režimu času se vrátíme krátkým, popř. delším stiskem tlačítka na pozici 8 (MODE)
režim KOMPAS – aktivujeme pohotově tlačítkem na pozici 2 (COMP), je tedy zřejmé, že výrobce ho u těchto hodinek považuje za důležitý
režim VÝŠKOMĚR – aktivujeme stejně snadno tlačítkem na pozici 4 (ALTI), opět jde o důležitý režim.
Pozn.: Mezi režimy času, kompasu a výškoměru lze jednoduše přeskakovat pomocí zmíněných tlačítek na pozicích 2,4,8.

Další režimy přepínáme tlačítkem na pozici 8 a jsou signalizovány ručkou na pozici 10. Jsou to:
barometr – na displeji se objeví BARO
teploměr – na displeji TEMP
režim ukládání záznamů do paměti – na displeji RECALL
stopky – na displeji STW
– „minutka“, tedy odečítač – na displeji TIMER
budík – na displeji ALARM
světový čas – na displeji WT
seřizování času pomocí kalibračního radiového signálu – na displeji R/C

Mezi těmito režimy rolujeme v uvedeném pořadí krátkým stiskem tlačítka na pozici 8, současně se ručka na pozici 10 přesune o pozici dál a na displeji se krátce objeví název režimu. Abychom se zpět k času nemuseli proklikat skrz zbylé režimy, hodinky se vrátí rovnou do režimu času z kteréhokoliv jiného podržením tlačítka na pozici 8.

A teď k jednotlivým režimům:
Režim času: Základní režim, ke kterému není až tak nutné moc psát. Buď v něm hodinky máte, nebo se do něj vrátíte pomocí tlačítka na pozici 8. K dokonalosti, kromě zmíněné skvělé čitelnosti, výraznosti ruček a indexů a velikosti a relativní jednoduchosti ciferníku, mi zbývá jediné – plynulý pohyb sekundové ručičky. Ale to bych chtěl moc, smířím se tedy s klasickým vteřinovým poskočením, příjemné je, že se ručička zastavuje přesně na indexech. A malou náplastí je to, že minutová ručička neskáče po minutách, ale každých 10 sekund poposkočí o malinkatý kousíček. Tenhle pohyb nicméně zaznamenáte i při letmém pohledu, ručička nepůsobí dojmem úplně plynulého posouvání.

Zajímavější je displej, zobrazitelný ve třech režimech, mezi kterými přeskakujeme tlačítkem na pozici 10, příhodně nazvaným DISPLAY. 🙂 Mně nejvíc vyhovuje zobrazení dne, měsíce a data, třeba dnes „TH 9.15“. Bohužel nelze (nebo se mi to nepodařilo objevit) měnit jazyk nebo pořadí informací, pro mne je to srozumitelnější jak to říkám, tedy „patnáctého devátý“, ale to je fakt drobnost. Druhý režim je podobný, jen místo anglické zkratky dne se zobrazí graf historie atmosférického tlaku a posledním zobrazovacím režimem je čas v digitální podobě, tedy např. „15:16 43“. kde lze nastavit 12 nebo 24hodinový formát času. Je-li aktivován, v horní části displeje je malými blechami zobrazena zkratka letního času, DST. Ještě se vrátím ke grafu tlaku – lze ho použít k hrubému odhadu vývoje počasí, vidíme, je-li tlak setrvalý, stoupá nebo klesá. Problém ovšem je, že aby to bylo věrohodné, museli bychom být déle na jednom místě, jde hlavně o nadmořskou výšku. Já třeba bydlím ve výšce 260 metrů a tam je určitý aktuální atmosférický tlak. Ale přejedu 15 km do práce ve výšce 300 metrů a přestože se počasí nezmění, graf zaznamená skokový pokles tlaku. A večer zase skok nahoru (teď mne napadlo, že by mne večer doma mohli zkontrolovat, jestli jsem byl jen v práci, graf má stále stejný, typický průběh). Tyhle souvislosti zmíním ještě v popisu barometru, ale pozor na to. 🙂

Režim kompasu: U outdoorových hodinek zajímavá funkce, bez ohledu na to, že na výpravách sebou můžeme mít i GPS, normální kompas a papírovou mapu. GPS se může vybít, nemusí být signál, znáte to. Právě ve spolupráci s papírovou mapou se kompas hodí – chceme vědět, kterým směrem pokračovat, kterým směrem od nás se nachází nějaké místo, ale může pomoci i ve chvíli, kdy se ztratíme. Dám příklad – kdysi jsme vylezli v horách na dlouhý hřeben, ale cestou nahoru jsme trochu zakufrovali a nevěděli jsme, na kterém místě hřebenu stojíme. Věděli jsme jen, že na druhé straně chceme dojít do určité vesnice. Z hřebenu ale vybíhaly příčné výběžky, takže se sestupovalo jakýmisi údolíčky, někdy i soutěskami. A teď kudy sestupovat – když vlezeme do jiné soutěsky, bude obtížné se vracet na hřeben, popojít po něm a zkusit jiné místo. Znáte to, slunce zapadá, před vámi 2 hodiny pochodu. Tehdy jsem měl mapu a knoflíkový kompas, nic přesného. Z hřebenu byl rozhled a v dáli se rýsoval další, zvlněný hřeben. Po chvíli se nám podařilo najít ho na mapě a najít i výrazný nejvyšší bod. Kompasem jsme určili směr, kterým se od tohoto bodu nacházíme, na mapě udělali čáru a tam, kde protnula náš hřeben, jsme měli být. A opravdu jsme se trefili téměř dokonale, popošli po hřebenu pár set metrů a spustili se do správné vesnice. Kompas je prostě užitečný.

Režim kompasu se aktivuje tlačítkem na pozici 2, hodinky by měly být pokud možno vodorovně. Na displeji problikne nápis COPM, objeví se zkratka směru a číselně kurs, kterým ukazuje dvanáctka, vteřinová ručička ukazuje na sever. Otáčíme-li hodinkami, vteřinovka ukazuje stále na sever a kurs na displeji se mění podle toho, kam ukazuje dvanáctka. Pokud chci vědět, jakým kursem ode mne je nějaký bod, dám hodinky vodorovně, téměř do výše očí, přes jejich střed a dvanáctku zaměřím zmíněný bod a na displeji odečtu kurs. Pokud chci správně zorientovat mapu, nejlepší by bylo položit ji na rovnou plochu a položit na ni hodinky. To nejde kvůli řemínku, ale zkusil jsem na mapu postavit třeba krabičku cigaret a na ni hodinky s řemínkem visícím po stranách, hned je to lepší. 🙂

Kompas je digitální a v příručce je uvedena tolerovaná odchylka, pokud se nepletu, až 11° na každou stranu. To je ale přehnané, výrobce se jistí, kompas můžeme používat v různém prostředí, ve skutečnosti je odchylka menší (ověřoval jsem pomocí švédského magnetického jachtařského kompasu a podle GPS), i když přesnost není absolutní. A to jsem kompas ještě nekalibroval, k tomu se chystám na letišti, postup je uveden v příručce. Ale ani pak nebude absolutně přesný. Dalším mírným nedostatkem je pohyb sekundovky při otáčení hodinek. Není plynulý jako u magnetického kompasu, ručička se za severem otáčí nahrubo, někdy po větších, jindy menších kouscích. Ale když měření opakujeme, trochu přetočíme a pak se vrátíme, lze sever určit se slušnou přesností. I v režimu kompasu funguje uhýbání ručiček z oblasti displeje (už zmíněný dvojhmat tlačítek na 6 a 8), ručičky se podle zadání srovnají do zákrytu na pozici 2, ale bohužel i vteřinová, která přestane ukazovat na sever. Ale displej ukazuje stále správný kurs a málody zakryjí ručičky displej tak, že bych informace nepřečetl. Tohle je tedy nedostatek, sekundová ručička mohla i při uhnutých hlavních ručičkách ukazovat na sever, ale nic zásadního.

Foto režimu kompasu s ručičkami v normální poloze.

Foto režimu kompasu s uhnutými ručičkami.

Režim stopky: Klasika, mezičasy, doběhy jednotlivých „závodníků“, obsluha klasická dvěma tlačítky na pozicích 2 a 4. Mám doma i sportovní stopky Seiko, digitální, ty mají i paměti pro jednotlivé časy a mohu si je poznamenat později. To Pro Treky neumí, bylo by to někdy – spíš výjimečně – příjemné, ale ani jsem víc nečekal.

Režim timer: Odečítač je implicitně nastavený na 10 minut, ale když jsme v tomhle režimu, korunkou se dá nastavit jiný interval po minutách, kratší i delší. Ručičky se do přepnutí do režimu timer neuhnou (lze provést manuálně), ale automaticky uhnou na pozici 2 při nastavování intervalu. Když doběhne čas, hodinky začnou dlouze pípat až do vypnutí tlačítkem, nezjišťoval jsem, jestli časem přestanou pípat samy. Takže standardní klasika, občas to použiju, třeba při vaření v přírodě (vejce, Adventure Menu…). 🙂

Další funkce, výškoměr a barometr, si schováme do příštího dílu.

Autor: Ivan Lelák

1. díl – Seznámení s hodinkami Casio Pro Trek PRW-6100

2. díl – Ergonomie, ovládání a seřízení

3. díl – Funkce a režimy

4. díl – Režimy výškoměr a barometr pod drobnohledem

5. díl – Zhodnocení

Témata

, , , , , , , ,


Napište komentář